Consulting i analizy techniczne

  • analizy zużycia narzędzi skrawających (GTDA) – na podstawie wyników analizy możemy oceniać stopień wykorzystania zasobów, poprawność wdrożenia i przebiegu procesu, wskazać obszary do usprawnień i optymalizacji.
  • optymalizacja procesu produkcyjnego wg. zadanych kryteriów (np. koszt całkowity, koszt narzędziowy, zużycie energii, wydajność, produktywność, stabilność, powtarzalność, itp.)

Optymalizacja procesu obejmuje zarówno optymalizację parametrów pracy jak i propozycję alternatywnych strategii obróbkowych wraz z doborem odpowiednich narzędzi).