Projektowanie procesów technologicznych i wdrożenia

  • projektujemy proces technologiczny od podstaw uwzględniając posiadany park maszynowy oraz wielkość produkcji. Dokumentacja projektowa obejmuje sposób mocowania detali, listę narzędzi wraz z parametrami pracy oraz studium czasowo-kosztowe.
  • wdrożenie narzędzi w procesie – obejmuje uruchomienie narzędzi oraz monitoring trwałości.